تبلیغات
zhen.shan - مطالب مرداد 1393

zhen.shan

1
محل تبلیغات شما
2
محل تبلیغات شما
3
محل تبلیغات شما

به وب سایت ما خوش آمدید

تبلیغات شما

برگ گرافیک

coffee..

بفرمایید کافی...
داغ کن - کلوب دات کام

ای جانـــــ!

چقـــــــــــــــدر نازی تـــــــــــو...
داغ کن - کلوب دات کام

دخیل!

دخیــــــــــــل بستن خارجکیــــــاداغ کن - کلوب دات کام

replace!!

داغ کن - کلوب دات کام

چـــــــــــرا؟!

یه سوال
چرا همیشه اتفاقای خوب زود تموم میشن

داغ کن - کلوب دات کام

مطالعــــــــــه...

مطالعـــــــــه یعنــــــــی:
به دقت نگریستن در هر چیزی برای واقف شدن به ان
فرهنگ دکتر معین...
داغ کن - کلوب دات کام

متن و ترجمه اهنگ Enrique Iglesias - You're My Number One


Enrique Iglesias - You're My Number One   


I've kissed the moon a million times

ماه را میلیون ها بار بوسیدم

داغ کن - کلوب دات کام

نبودنت...

"  اے ڪاش نبوבنت را هــم با פֿـوבت برבهـ بوבے..."
 عباـω گلڪار 
داغ کن - کلوب دات کام

دوست داشتن یواشکی!

" مלּ هــنوز... 
 گاهــے یواشڪے פֿـواب تو را مے بینم 
 یواشڪی،نگاهــت میڪنم... 
 بیלּ פֿـوבماלּ باشـב 
 اما مלּ هــنوز 
 تو را 

 یواشڪے בوωـت בارم 
..."
  ناظم פـڪمت   
داغ کن - کلوب دات کام

نامی اشنا...

"ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫست ، ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺸﻨوه
ﻧﺎﺧﻮﺩﺍﮔﺎﻩ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﻤﺖ…
ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﻭﻕ ،
ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺮﺕ ،
و یا از روی نفرت ...!"

هاروکی موراکامی
داغ کن - کلوب دات کام

جرات دوست داشتن...

"ﻭﻗــﺘﯽ ﺷــﻤﺎ ﺟــﺮﺃﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑــﺎﺷﯿﺪ، ﺩﯾــﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ،
ﺳـﺮ ﻭ ﮐﻠﻪﯼ ﯾــﮏ ﺷـﺠﺎﻉ ﭘــﯿﺪﺍ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ!"
گابریل گارسیا مارکز

داغ کن - کلوب دات کام

دلیل نبخشیدنم...

"." می‌ـבانے چرا هــرگز نتوانـωـتم تو را ببـפֿـشم!؟ 

 براے اینكهـ واقعا هــیچ وقت ابراز تاـωـف نكرבے 
سُور بُز داغ کن - کلوب دات کام

بزرگترین لذت...

" بزرگتریלּ لذت زنـבگے انجام ڪارهــایے هـــωـت ڪهـ مرבم میگלּ نمیتونیـב انجام بـבیלּ."
والتر بگهات
 
داغ کن - کلوب دات کام

علاقه تو به درد من نمیخورد!!

" بهـ چهـ בرבم مے פֿـورב ڪهـ בوωـتم بـבارنـב ؟ 

 اگر تو مرا בوωـت بـבارے ، لذتش را تو مے برے نهـ مלּ
!"
 ژاלּ پل ωـارتر 
داغ کن - کلوب دات کام

حضور تو...

" غیبت بهـ هــنگامے ڪهـ פـضورت لازم اـωـت  

 گناهــے نابـפֿـشوבنے مـפــωـوب مے شوב 
..." 
پل اـωـتر
داغ کن - کلوب دات کام

سایر صفحات سایت

تعداد صفحات : 2
1 2

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف